For Sale…!
For Sale…!
For Sale…!
For Sale…!
For Sale…!
For Sale…!
For Sale…!
For Sale…!
For Sale…!
For Sale…!
  • 19 October 2023 09:50
  • India
  • Sell
NewTreading

🔸️2 गाड्या विकणे आहे 🔸️

🔸️गाडी नं. १
घरगुती गाडी विकणे आहे. कोरीगाडी आहे. मारुति सुझुकी 2018 सालची खरेदी आहे. गाडीचे इन्शॉरन्‍स्‌ पेपर क्लियर आहे आणि गाडी निल आहे. गाडीची किंमत साडेचार लाख रुपये (4,50,000) आहे .गाडी चालक मालक एक आहे .अधिक माहिती साठी संपर्क करा:9822815082
ता.निफाड जि.नाशिक

🔸️गाडी नं.२
घरगुती गाडी विकणे आहे. कोरीगाडी आहे.गाडी डिझेल आहे किलोमीटर 104284.फुल इन्शॉरन्‍स्‌ 22000 भरलेला आहे .गाडी चे पेपर केलर आहे .गाडी क्लियर आहे आणि निल आहे. माॅडेल 2017 सालची खरेदी आहे.गाडीची किंमत चार लाख ऐकविसहजार आहे.
राहणार कोकणगाव ता. निफाड जि.नाशिक

Overview

  • Category: AUTOMOBILE